Presentation

Psychotherapy and Consultation

Philip Weiss

[border padding=”5″ align=”alignleft”][/border]I am a licensed psychologist and certified psychotherapist and has since 1985 worked with psychotherapy.
In addition to individual therapy, I am also working with couple therapy (family).
My initial psychotherapy training is psychodynamic. I have added cbt (cognitive behavioral), solution-focused therapy, body psychotherapy and EMDR (eye movement therapy).

Since a number of years, I am also active as a Consultant, including management development, conflict management, developing management teams.
I have supervisor competence and receive future psychotherapists in coaching.
It is also possible to consult me via email – for psychological counseling; you will find this service of Psychologist Response and Leadership coaching you can find equivalent service of Webb Coach.
.

Presentation

Philip Weiss

[border padding=”5″ align=”alignleft”][/border]Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och har sedan 1985 arbetat med psykoterapi. Min hemsida finns på www.cirrus.se. Jag har egen segelflygerfarenhet.
Utöver individualterapi arbetar jag även med parterapi (familjeterapi).
Min ursprungliga psykoterapeutskolning är psykodynamisk. Efterhand har jag lagt till KBT (kognitiv beteendeterapi), lösningsfokuserad terapi, kroppspsykoterapi och EMDR (ögonrörelseterapi).
Sedan ett antal år är jag också verksam som organisationskonsult med bl.a. chefsutveckling, konflikthantering, utveckling av ledningsgrupper och avveckling.
Jag har handledarbehörighet och tar emot blivande psykoterapeuter i handledning.
Det finns också möjlighet att konsultera mig via e-post – för psykologisk rådgivning finner du denna tjänst hos Psykologsvar och för chefscoaching finner du motsvarande tjänst hos Webbcoach.

Leave a Reply