Presentation

Presentation

Philip Weiss

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och har sedan 1985 arbetat med psykoterapi. Min hemsida finns på www.cirrus.se. Jag har egen segelflygerfarenhet.
Utöver individualterapi arbetar jag även med parterapi (familjeterapi).
Min ursprungliga psykoterapeutskolning är psykodynamisk. Efterhand har jag lagt till KBT (kognitiv beteendeterapi), lösningsfokuserad terapi, kroppspsykoterapi och EMDR (ögonrörelseterapi).
Sedan ett antal år är jag också verksam som organisationskonsult med bl.a. chefsutveckling, konflikthantering, utveckling av ledningsgrupper och avveckling.
Jag har handledarbehörighet och tar emot blivande psykoterapeuter i handledning.
Det finns också möjlighet att konsultera mig via e-post – för psykologisk rådgivning finner du denna tjänst hos Psykologsvar och för chefscoaching finner du motsvarande tjänst hos Webbcoach.

Top